Ламарина ЛТ 40-3

0.00 лв.


Ефективна 
покривна 
площ *

Кг на кв.м при 1000 мм изходна ширина

Дебелина

Кг на кв.м при 1250 мм изходна ширина

ЛТ 40-3

 

808 мм 
(от изходна ширина 
1000 мм)

 

0.50 мм

0.60 мм

0.70 мм

0.80 мм

1.00 мм

4.860 кг

5.835 кг

6.810 кг

7.780 кг

9.720 кг