Ламарина ЛТ 85 -2

0.00 лв.


Вид профил

Ефективна
покривна
площ *

Дебелина

Кг на кв.м при 1500 мм изходна ширина

ЛТ 85 -2

  

 

1120 мм

 

0.75 мм

0.88 мм

1.00 мм

1.25 мм

1.50 мм

7.895 кг

9.264 кг

10.527 кг

13.158 кг

15.790 кг