Ламарина ЛТ 135

0.00 лв.


Вид профил

Ефективна
покривна
площ *

Дебелина

Кг на кв.м при 1500 мм изходна ширина

ЛТ 135

  

 

930 мм

 

 

0.75 мм

0.88 мм

1.00 мм

1.25 мм

1.50 мм

9.508 кг

11.156 кг

12.677 кг

15.847 кг

19.016 кг