Покривен панел ZOO – 5 ребра

0.00 лв.

Покривните панели ZOO с 5 ребра са предназначени за покриви на промишлени здания, в които се отглеждат животни. Благодарение на своята конструкция покривните панели могат да издържат големи снежни, вятърни и експлоатационни натоварвания. Те притежават много привлекателни за потребителите качества като естетичен външен вид, лесен монтаж и дълъг срок на експлоатация, без да се налага какъвто и да е ремонт или замяна на отдени елементи.

Покривните панели ZOO с 5 ребра прекрасно защитават вътрешните помещения на сградите от въздействието на външната среда. Ако не се надраскат, сандвич панелите устояват на корозионните процеси по време на целия си срок на експлоатация. Наред с това, покривните панели притежават много добри топло и звукоизолационни свойства.