Покривен панел от минерална вата

0.00 лв.

Покривните панели с изолация от минерална вата (базалтови влакна) са едни от най-разпространените материали за изграждане на сглобяеми сгради. Тяхно основно преимущество в сравнение с останалите видове панели е повишената им пожароустойчивост. Всъщност покривните сандвич панели с минерална вата са единствените, които имат пожарен сертификат “негорими”. Това определя и широкият спектър от сфери, в които те могат да бъдат използвани.

Базалтовите влакна имат добро звукопоглъщане и поради тази причина покривните панели са подходящи за звукоизолиране на помещения. Поради влакнестата си структура покривните панели са устойчиви на деформация, имат добра якост на натиск и притежават отлична еластичност.