Стенен панел от минерална вата – скрит монтаж

0.00 лв.

Стенните сандвич панели от минерална вата притежават високи топло- и звукоизолационни свойства. Те предлагат чудесни решения за сгради с различен вид и предназначение. Фасадите на зданията стават монолитни и придобиват съвременен естетически вид.

Стенните панели от минерална вата имат следните специфики:

  • Високи показатели на огнеупорност, хидро- и топлоизолация;
  • Много добра звукоизолация, благодарение на което този материал може да се използва при строителството на сгради, разположени до големи магистрали;
  • Издържливост и дълъг срок на експлоатация;
  • Лекота на конструкцията и незначително натоварване върху основата. Благодарение на тази своя специфична особеност, стенните панели от минерална вата могат да бъдат използвани не само за строежа на нови сгради, но и за реконструкцията на стари здания.