Ламарина ЛТ 50-3

0.00 лв.


Вид профил

Ефективна 
покривна
площ *

Дебелина

Кг на кв.м при1000 мм изходна ширина

ЛТ 50-3

 

764 мм 
(от изходна ширина 
1000 мм)

 

0.50 мм

0.60 мм

0.70 мм

0.80 мм

1.00 мм

5.140 кг

6.170 кг

7.200 кг

8.230 кг

10.280 кг