Ламарина ЛТ 75

0.00 лв.


Вид профил

Ефективна
покривна
площ *

Дебелина

Кг на кв.м при 1250 мм изходна ширина

ЛТ 75

  

 

891 мм

 

0.60 мм

0.70 мм

0.80 мм

1.00 мм

 

6.615 кг

7.720 кг

8.82 0 кг

11.025 кг