Услуги

Гилотина

 • Услуга рязане на гилотина до 1.5 мм. - БР. - 0,50 лв. 
 • Услуга рязане на гилотина от 2.0 мм. до 4.0 мм. - БР. - 0,60 лв.
 • Услуга рязане на гилотина от 5.0 мм. до 8.0 мм. - БР. - 1,00 лв.
 • Услуга рязане на гилотина от 9.0 мм. до 12.0 мм. - БР. - 1,50 лв.

Абкант

 • Услуга огъване с абкант до 2.0 мм. - БР. - 0,60 лв.
 • Услуга огъване с абкант от 2.1 мм. до 3.0 мм. - БР. - 0,80 лв.
 • Услуга огъване с абкант от 3.1 мм. до 4.0 мм. - БР. - 1,00 лв.
 • Услуга огъване с абкант от 4.1 мм. до 5.0 мм. - БР. - 1,40 лв.
 • Услуга огъване с абкант от 5.1 мм. до 6.0 мм. - БР. - 2,00 лв.

Плазма

 • Услуга изработка на чертеж - БР. - 5,00 лв.
 • Услуга изработка на чертеж - БР. - 10.00 лв.
 • Услуга изработка на чертеж - БР. - 15.00 лв.
 • Услуга изработка на чертеж - БР. - 20.00 лв.

Рязане на декоративен елемент + 50%
Рязане на художествен елемент + 100%
Рязане на елементи за агрегати и машини + 100%
Рязане плазма на лист

 • Услуга рязане на плазма до 5.0 мм. - М. - 2,00 лв.
 • Услуга рязане на плазма от 6.0 мм. до 12 мм. - М. - 3,50 лв.
 • Услуга рязане на плазма от 14 мм. до 20 мм. - М. -  5,00 лв.
 • Услуга рязане на плазма от 21 мм. до 25 мм. - М. - 7,50 лв.
 • Услуга рязане на плазма от 26 мм. до 30 мм. - М. -  10,00 лв.

Газоотрезна машина

 • Услуга Услуга рязане на оксижен до 10 мм. - М. - 4,00 лв.
 • Услуга пробиване с оксижен до 10мм. - БР. - 1 лв.
 • Услуга рязане на оксижен от 11 мм. до 15 мм. - М. - 5,00 лв.
 • Услуга пробиване с оксижен от 11 мм. до 15 мм. - БР. - 1.80 лв.
 • Услуга рязане на оксижен от 16 мм. до 20 мм. - М. - 6,00 лв.
 • Услуга пробиване с оксижен от 16 мм. до 20 мм. - БР. - 2,00 лв.
 • Услуга рязане на оксижен от 21 мм. до 25 мм. - М. - 8,00 лв.
 • Услуга рязане на отвор с оксижен от 21 мм. до 25 мм. - БР. - 3,00 лв.
 • Услуга рязане на оксижен от 26 мм. до 30 мм. - М. - 10,00 лв.
 • Услуга рязане на отвор с оксижен от 26 мм. до 30 мм. - БР. - 4,00 лв.
 • Услуга рязане на оксижен от 31 мм. до 35 мм. - М. - 12,00 лв.
 • Услуга рязане на отвор с оксижен от 31 мм. до 35 мм. - БР. - 5,00 лв.
 • Услуга рязане на оксижен от 36 мм. до 40 мм. - М. - 14,00 лв.
 • Услуга рязане на отвор с оксижен от 36 мм. до 40 мм. - БР. - 6,00 лв. 
 • Услуга рязане на оксижен от 45 мм. до 50 мм. - М. - 16,00 лв.
 • Услуга рязане на отвор с оксижен от 45 мм. до 50 мм. - БР. - 7,00 лв.
 • Услуга рязане на оксижен от 50 мм. до 60 мм. - М. - 20,00 лв.
 • Услуга рязане на отвор с оксижен от 50 мм. до 60 мм. - БР. - 8,00 лв
 • Услуга рязане на оксижен от 61 мм. до 80 мм. - М. - 25,00 лв.
 • Услуга рязане на отвор с оксижен от 61 мм. до 80 мм. - БР. - 9,00 лв.
 • Услуга рязане на оксижен от 81 мм. до 120 мм. - М. - 30,00 лв.
 • Услуга рязане на отвор с оксижен от 81 мм. до 120 мм. - БР. - 10,00 лв.  
 • Услуга рязане на оксижен от 120 мм. до 150 мм. - М. - 50,00 лв. 
 • Услуга пробиване с оксижен от 120 мм. до 150 мм. - БР. - 15 лв.

Профило огъваща машина

 • Услуга профило огъваща машина до 20 мм. - ММ. - 1,80 лв. 
 • Услуга профило огъваща машина до 40 мм. - ММ. - 3,60 лв.
 • Услуга профило огъваща машина до 60 мм. - ММ. - 6,00 лв.
 • Услуга профило огъваща машина до 20 мм. - Ч.Ч. - 10,00 лв. 
 • Услуга профило огъваща машина до 40 мм. - Ч.Ч. - 10,00 лв.
 • Услуга профило огъваща машина до 60 мм. - Ч.Ч. - 10,00 лв.

Диско отрезна машина

 • Услуга рязане с диско отрезна до 15 мм. - БР. - 0,20 лв.
 • Услуга рязане с диско отрезна от 16 мм. до 25 мм. - БР. - 0,30 лв. 
 • Услуга рязане с диско отрезна от 26 мм. до 40 мм. - БР. - 0,40 лв. 
 • Услуга рязане с диско отрезна от 41 мм. до 50 мм. - БР. - 0,50 лв.
 • Услуга рязане с диско отрезна от 51 мм. до 60 мм. - БР. - 0,60 лв. 
 • Услуга рязане с диско отрезна от 61 мм. до 70 мм. - БР. - 0,80 лв.
 • Услуга рязане с диско отрезна от 71 мм. до 80 мм. - БР. - 0,90 лв.
 • Услуга рязане с диско отрезна от 81 мм. до 90 мм. - БР. - 1,00 лв.
 • Услуга рязане с диско отрезна от 91 мм. до 100 мм. - БР. - 1,50 лв.

Рязане с ленто отрезна машина и механична ножовка

 • Услуга рязане с мех. нож. на тръби от 81 мм. до 90 мм. - БР. - 1,00 лв.
 • Услуга рязане с мех. нож. на тръби от 91 мм. до 100 мм. - БР. - 1,20 лв.
 • Услуга рязане с мех. нож. на тръби от 101 мм. до 120 мм. - БР. - 1,50 лв.
 • Услуга рязане с мех. нож. на тръби от 121 мм. до 150 мм. - БР. - 2,00 лв.
 • Услуга рязане с мех. нож. на тръби от 151 мм. до 200 мм. - БР. - 3,00 лв.
 • Услуга рязане с мех. нож. на тръби от 201 мм. до 250 мм. - БР. - 3,60 лв.
 • Услуга рязане с мех. нож. на винкел от 80 мм. до 100 мм. - БР. - 1,80 лв.
 • Услуга рязане с мех. нож. на винкел от 101 мм. до 120 мм. - БР. - 2,40 лв.
 • Услуга рязане с мех. нож. на винкел от 121 мм. до 150 мм. - БР. - 3,00 лв.
 • Услуга рязане с мех. нож. на винкел от 151 мм. до 200 мм. - БР.- 5,00 лв.
 • Услуга рязане с мех. нож. на СОП от 40 мм. до 80 мм. - БР. - 0,50 лв.
 • Услуга рязане с мех. нож. на СОП от 81 мм. до 120 мм. - БР. - 0,60 лв.
 • Услуга рязане с мех. нож. на СОП от 121 мм. до 160 мм. - БР. - 1,00 лв.
 • Услуга рязане с мех. нож. на СОП от 161 мм. до 200 мм. - БР. - 1,50 лв.
 • Услуга рязане с мех. нож. на СОП от 201 мм. до 240 мм. - БР. - 2,00 лв.
 • Услуга рязане с мех. нож. на П-Профили от 40 мм. до 80 мм. - БР. - 0,80 лв.
 • Услуга рязане с мех. нож. на П-Профили от 81 мм. до 120мм. - БР. - 1,50 лв.
 • Услуга рязане с мех. нож. на П-Профили от 121 мм. до 160 мм. - БР. - 2,00 лв.
 • Услуга рязане с мех. нож. на П-Профили от 161 мм. до 200 мм. - БР. - 2,40 лв.
 • Услуга рязане с мех. нож. на П-Профили от 201 мм. до 240 мм. - БР. - 3,00 лв.
 • Услуга рязане с мех. нож. на Квадрат ПЛ. от 25 мм. до 30 мм. - БР. - 0,60 лв.
 • Услуга рязане с мех. нож. на Квадрат ПЛ. от 31 мм. до 50 мм. - БР. - 0,80 лв.
 • Услуга рязане с мех. нож. на Квадрат ПЛ. от 51 мм. до 70 мм. - БР. - 1,00 лв.
 • Услуга рязане с мех. нож. на Квадрат ПЛ. от 71 мм. до 90 мм. - БР. - 1,50 лв.
 • Услуга рязане с мех. нож. на Квадрат ПЛ. от 91 мм. до 110 мм. - БР. - 2,00 лв.
 • Услуга рязане с мех. нож. на Шина от 10 мм. до 12 мм. - БР. - 1,20 лв.
 • Услуга рязане с мех. нож. на Шина от 13 мм. до 15 мм. - БР. - 1,50 лв.
 • Услуга рязане с мех. нож. на Шина от 16 мм. до 20 мм. - БР. - 1,80 лв.
 • Услуга рязане с мех. нож. на Шина от 21 мм. до 25 мм. - БР. - 2,00 лв.
 • Услуга рязане с мех. нож. на Шина от 26 мм. до 30 мм. - БР. - 2,40 лв.
 • Услуга рязане с мех. нож. на Шина от 31 мм. до 35 мм. - БР. - 3,60 лв.
 • Услуга рязане с мех. нож. на Шина от 36 мм. до 40 мм. - БР. - 4,00 лв.
 • Услуга рязане с мех. нож. на Шина от 41 мм. до 45 мм. - БР. - 5,00 лв.
 • Услуга рязане с мех. нож. на Шина от 46 мм. до 50 мм. - БР. - 6,00 лв.
 • Услуга рязане с мех. нож. на Обло от 30 мм. до 40 мм. - БР. - 1,00 лв.
 • Услуга рязане с мех. нож. на Обло от 41 мм. до 50 мм. - БР. - 1,20 лв.
 • Услуга рязане с мех. нож. на Обло от 51 мм. до 60 мм. - БР. - 1,80 лв.
 • Услуга рязане с мех. нож. на Обло от 61 мм. до 70 мм. - БР. - 2,40 лв.
 • Услуга рязане с мех. нож. на Обло от 71 мм. до 80 мм. - БР. - 3,00 лв.
 • Услуга рязане с мех. нож. на Обло от 81 мм. до 90 мм. - БР. - 3,60 лв.
 • Услуга рязане с мех. нож. на Обло от 91 мм. до 100 мм. - БР. - 5,00 лв.
 • Услуга рязане с мех. нож. на Обло от 101 мм. до 110 мм. - БР. - 6,00 лв.
 • Услуга рязане с мех. нож. на Обло от 111 мм. до 120 мм. - БР. - 7,00 лв.
 • Услуга рязане с мех. нож. на Обло от 121 мм. до 130 мм. - БР. - 8,00 лв.
 • Услуга рязане с мех. нож. на Обло от 131 мм. до 140 мм. - БР. - 9,00 лв.
 • Услуга рязане с мех. нож. на Обло от 141 мм. до 150 мм. - БР. - 9,60 лв.
 • Услуга рязане с мех. нож. на Обло от 151 мм. до 160 мм. - БР. - 10,00 лв.
 • Услуга рязане с мех. нож. на Обло от 161 мм. до 170 мм. - БР. - 11,00 лв.
 • Услуга рязане с мех. нож. на Обло от 171 мм. до 180 мм. - БР. - 12,00 лв.
 • Услуга рязане с мех. нож. на Обло от 181 мм. до 190 мм. - БР. - 14,00 лв.
 • Услуга рязане с мех. нож. на Обло от 191 мм. до 200 мм. - БР. - 15,00 лв.
 • Услуга рязане с мех. нож. на Обло от 201 мм. до 210 мм. - БР. - 18,00 лв.
 • Услуга рязане с мех. нож. на Обло от 211 мм. до 220 мм. - БР. - 20,00 лв.
 • Услуга рязане с мех. нож. на Обло от 221 мм. до 230 мм. - БР. - 24,00 лв.
 • Услуга рязане с Прес. нож. на Винкел от 20 мм. до 30 мм. - БР. - 0,40 лв.
 • Услуга рязане с Прес. нож. на Винкел от 31 мм. до 40 мм. - БР. - 0,50 лв.
 • Услуга рязане с Прес. нож. на Винкел от 41 мм. до 50 мм. - БР. - 0,60 лв.
 • Услуга рязане с Прес. нож. на Винкел от 51 мм. до 60 мм. - БР. - 0,80 лв.
 • Услуга рязане с Прес. нож. на Винкел от 61 мм. до 70 мм. - БР. - 1,00 лв.
 • Услуга рязане с Прес. нож. на Винкел от 71 мм. до 80 мм. - БР. - 1,20 лв.
 • Услуга рязане с Прес. нож. на Винкел от 81 мм. до 90 мм. - БР. - 1,80 лв.
 • Услуга рязане с Прес. нож. на Винкел от 91 мм. до 100 мм. - БР. - 2,40 лв.
 • Услуга рязане с Прес. нож. на Шина до 3 мм. - БР. - 0,30 лв.
 • Услуга рязане с Прес. нож. на Шина от 3.1 мм. до 4.0 мм. - БР. - 0,40 лв.
 • Услуга рязане с Прес. нож. на Шина от 4.1 мм. до 5.0 мм. - БР. - 0,50 лв.
 • Услуга рязане с Прес. нож. на Шина от 5.1 мм. до 6.0 мм. - БР. - 0,60 лв.
 • Услуга рязане с Прес. нож. на Шина от 6.1 мм. до 7.0 мм. - БР. - 0,70 лв.
 • Услуга рязане с Прес. нож. на Шина от 7.1 мм. до 8.0 мм. - БР. - 0,80 лв.
 • Услуга рязане с Прес. нож. на Шина от 8.1 мм. до 9.0 мм. - БР. - 0,90 лв.
 • Услуга рязане с Прес. нож. на Шина от 9.1 мм. до 10 мм. - БР. - 1,00 лв.
 • Услуга рязане с Прес. нож. на Шина от 10.1 мм. до 12 мм. - БР. - 1,20 лв.
 • Услуга рязане с Прес. нож. на Обло до 10 мм.- БР. - 0,20 лв.
 • Услуга рязане с Прес. нож. на Обло от 11 мм. до 20 мм. - БР. - 0,30 лв.
 • Услуга рязане с Прес. нож. на Обло от 21 мм. до 25 мм. - БР. - 0,50 лв.
 • Услуга рязане с Прес. нож. на Обло от 26 мм. до 30 мм. - БР. - 0,80 лв.
 • Услуга рязане с Прес. нож. на Квадрат ПЛ. до 10 мм. - БР. - 0,20 лв.
 • Услуга рязане с Прес. нож. на Квадрат ПЛ. от 11 мм. до 15 мм. - БР. - 0,30 лв.
 • Услуга рязане с Прес. нож. на Квадрат ПЛ. от 16 мм. до 20 мм. - БР. - 0,50 лв.
 • Услуга рязане с Прес. нож. на Квадрат ПЛ. от 21 мм. до 25 мм. - БР. - 0,80 лв.