Ламарина ЛТ 85

0.00 лв.


Вид профил

Ефективна
покривна
площ *

Дебелина

Кг на кв.м при 1250 мм изходна ширина

ЛТ 85

  

 

846 мм

 

0.60 мм

0.70 мм

0.80 мм

1.00 мм

 

6.965 кг

8.130 кг

9.290 кг

11.610 кг