Ламарина ЛТ 30-3

0.00 лв.


Вид профил

Ефективна 
покривна
площ *

Дебелина

Кг на кв.м при1000 мм изходна ширина

ЛТ 30-3

 

854 мм 
(от изходна ширина 
1000 мм)

 

0.50 мм

0.60 мм

0.70 мм

0.80 мм

1.00 мм

4.600 кг

5.520 кг

6.440 кг

7.360 кг

9.200 кг